ul. Wałowa 13
37-700 Przemyśl

Zapraszamy
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota: 9:00 - 13:00

Tłumaczenia


Ceny tłumaczeń pisemnych uzależnione są głównie od rodzaju (zwykłe czy uwierzytelnione), specjalizacji, języka źródłowego, języka docelowego, terminu wykonania tłumaczenia, formatu grafik, tabeli, pól tekstowych, itp.

Strona nieuwierzytelnionego tekstu do tłumaczenia to zwykle 1800 znaków ze spacjami. Strona tekstu przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami.


Zapraszamy do naszego biura

Biznesowo-handlowe

Biznesowo-handlowe

Techniczne

Techniczne

Prawne

Prawne

Inne

Inne